Професионална грижа за Вашето бъдеще.

English Only

Цялата комуникация между деца и преподаватели във всички курсове е изцяло и само на английски език.

Feedback

Ние държим на откритата и постоянна комуникация с родителите и децата, затова в края на всеки срок организираме открити уроци, по време на които родителите имат възможност да видят прогреса на своите деца. Следим напредъка на всяко дете, а родителите получават непрекъсната обратна връзка за представянето им в часовете. За да постигнат децата максимални резултати, при необходимост, ги каним на безплатни допълнителни часове.

Learning Through Doing

Научаваме най-лесно, когато преживяваме това, което учим, затова организираме различни клубове по интереси и празнични уроци, съобразени с възрастта и интересите на курсистите.

Нивото се определя с тест, който се извършва в школата на Global Elite.

3% - Пълна Такса

Ще получите 3% отстъпка при заплащане на пълна такса.

5% - Семейство

Получавате 5% отстъпка при записване на втори член на семейството