Иван Цветков

Иван Цветков преподава на ученици от първи до осми клас. Обича деца и работата с тях му харесва и му доставя удовлетворение..

“ В часовете ми всеки един ученик допринася за работата на групата. Извършваме различни активности, образователни игри и четем книги, които подобряват уменията на децата. Учениците  участват във видеа, които отразяват нашата съвместна дейност, водят диалози и работят по двойки и в групи. След всеки час учениците говорят, пишат и четат на английски по – добре, могат да се справят с по – трудни задачи, упражнения и проекти и това силно мотивира, и мен и тях. Гордея се, че с учениците ми сме екип!”