English Only


Цялата комуникация между деца и преподаватели във всички курсове е изцяло и само на английски език.

Feedback


Ние държим на откритата и постоянна комуникация с родителите и децата, затова в края на всеки срок организираме открити уроци, по време на които родителите имат възможност да видят прогреса на своите деца. Следим напредъка на всяко дете, а родителите получават непрекъсната обратна връзка за представянето им в часовете. За да постигнат децата максимални резултати, при необходимост, ги каним на безплатни допълнителни часове.

Learning Through Doing


Научаваме най-лесно, когато преживяваме това, което учим, затова организираме различни клубове по интереси и празнични уроци, съобразени с възрастта и интересите на курсистите.


-3%
Пълна такса
-5%
Семейство

 

Silver 1 - 1-ва и 2-ра Група

1 октомври – 31 май
2 пъти седмично по 1 уч. ч. (40 мин)
Деца на 3 и 4 години

Всички дейности в курса, са специално разработени, така че да отговорят на нуждите и възможностите на тази възрастова група. Материалите, с които работим, както и игрите и песните са подбрани, така че децата да натрупат положителен опит в изучаването на английски език. Наблягаме на слушането и възпроизвеждането на езика като използваме картинки, които им показват значението на думите. Използваме песнички и истории, които им помагат да затвърдят наученото до сега по забавен начин.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разпознават и възпроизвеждат конкретни думи свързани с тяхното ежедневие;
Умеят да разбират и изпълняват кратки инструкции;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно държане на молив или пастел, изрязване, лепене, свързване на обекти с права линия) - развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.
Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.

850 лв. или 4 вноски по 215 лв. Начини на плащане


Silver 2 - 3-та Група

1 октомври – 31 май
2 пъти седмично по 1 уч. ч. (45 мин)
Деца, които ще бъдат в първи клас след две години

В това ниво децата учат английски по достъпен и забавен за тях начин - чрез песни, танци, истории, разиграване на пиеси и множество картинки, които им помагат за научаване на думите. Целта е да създадем за тях един плавен преход от детската градина към училището като съчетаваме познатите навици като различни ролеви игри в кръг и самостоятелни упражнения на чиновете. Започваме с изучаването на думи и кратки граматически конструкции от заобикалящата ги среда, за да могат децата да се чувстват комфортно, свързвайки това, което изучават с познати ежедневни предмети и дейности.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават кратки инструкции; Разпознават малките букви от азбуката, както и думи започващи с тях, чрез метода phonics;
Разпознават и използват основна лексика и цели фрази, свързани с обкръжението.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно държане на молив, ножица, свързване на обекти с права линия, повтаряне по контур, изписване на буквите в редовете) - развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно. Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.

870 лв. или 4 вноски по 220 лв. Начини на плащане


Silver 3 - 4-та Група (Предучилищна)

1 октомври – 31 май
2 пъти седмично по 1уч. ч. (х45 мин)
Деца, които ще бъдат в първи клас след една година

В това ниво децата надграждат уменията си по английски по достъпен и забавен за тях начин. Започваме да се фокусираме по детайлно върху умението за четене като децата изучават буквите от азбуката, звуковете, които им съответстват, както и типичните за английския език буквосъчетания - диграфи.Целта е децата да ги разпознават и възпроизвеждат, както самостоятелно, така и в отделни думи. Отново работим с типичните за възрастовата група песни, истории и клипчета, които им помагат да запомнят по-лесно и бързо, по забавен за тях начин. Освен това, децата работят по различни проекти в клас, чрез които освен че прилагат наученото до сега, се научават да работят в екип.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават кратки и по-сложни инструкции;
Разпознават малките и големи букви от азбуката, както и думи започващи с тях, чрез метода phonics;
Разпознават и използват основна лексика и граматически конструкции свързани с обкръжението;
Разпознават и използват писмената форма на думите, които изучават (първи стъпки при четенето и писането на отделни думи);

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно държане на молив, ножица, свързване на обекти с права линия, повтаряне по контур, изписване на буквите в редовете) - развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.
Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.
Работа в екип - проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

900 лв. или 4 вноски по 230 лв. Начини на плащане


Gold Nova 1 - 1-ви, 2-ри клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 1,5 уч. ч. (х70 мин)
Деца, които са в първи клас или второкласници, които не са изучавали английски език

С течение на курса системата предоставя плавно натрупване на лексика и граматика, без това да е стресиращо за първокласниците. Постепенно изграждаме и четирите езикови умения - писане, четене, слушане и говорене като системата, с която работим, предоставя обособени уроци за всяко едно от тях. Работейки с комиксите от учебника и с две книжки, децата се учат да четат гладко и пишат кратки текстове. Песните в уроците помагат за усвояване на правилно произношение и заучаване на езикови конструкции.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат думи и изречения;
Четат кратки текстове с разбиране;
Задават и отговарят на прости въпроси;
Следват кратки истории с разбиране като отсяват основна информация и детайли докато слушат съответния текст;
Разбират информация от упражнения за слушане;
Възпроизвеждат по-самостоятелно новата лексика и граматика като изграждат по-дълги и сложни изречения;
Участват в по-сложни диалози;
Пишат кратък текст.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно изписване на буквите и думите в редовете) - развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.
Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.
Работа в екип - проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

1000 лв. или 4 вноски по 255 лв. Начини на плащане


Gold Nova 2 - 2-ри, 3-ти клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)
Деца 2-ри или 3-ти клас, които са завършили курса Gold Nova 1 или за нови деца 2-ри или 3-ти клас, които са показали съответните резултати на входящия тест

В този курс системата предоставя надграждане на досега усвоените умения. Продължаваме да развиваме уменията за писане като пишем по-дълги текстове с обособени параграфи. Децата се изразяват с повече от едно изречение, когато говорят по определена тема. Текстовете, които четат и слушат са по-дълги и детайлни като от децата се очаква да извличат, както основна информация, така и конкретни детайли. Отново работим с две книжки през учебната година, които отговарят на тяхното ниво. Успешното завършване на това ниво позволява на децата да натрупат достатъчно опит и знания, за да се явят на първия изпит за детски сертификат на Cambridge - Starters, а лятното училище Starters, след програмата, ги подготвя по формата на изпита, на който могат да се явят след приключването на подготовката.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат по-сложни изречения в Present Simple и Present Continuous;
Говорят самостоятелно с повече от едно изречение върху разнообразни теми;
Напишат текст между 70-90 думи, обособен в параграфи;
Извличат основна информация и детайли при слушането и четенето на текст;
Четат гладко текст с непознати думи в него;
Записват новите думи с примерни изречения в тетрадка-речник.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1100 лв. или 4 вноски по 280 лв. Начини на плащане


Gold Nova 3 - 3-ти, 4-ти клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)
Деца 3-ти или 4-ти клас, които са завършили курса Gold Nova 2 или за нови деца 3-ти или 4-ти клас, които са показали съответните резултати на входящия тест

В този курс надграждаме лексикалния и граматически запас. Децата започват по-задълбочено изучаване на миналите времена, пишат текстове между 90-110 думи, структурирани в параграфи, четат и анализират текстове на по-абстрактни теми и водят по-свободно диалози. Темите, които децата ще изучават обогатяват общата им култура като освен познатото ежедневие, вече разглеждаме и различни теми тясно свързани с география, биология и други специфични предмети, които им помагат да се ориентират на английски език в по-академична среда. Успешното завършване на това ниво позволява на децата да натрупат достатъчно опит и знания, за да се явят на втория изпит за детски сертификат на Cambridge - Movers, а лятното училище Movers, след програмата, ги подготвя по формата на изпита, на който могат да се явят след приключването на подготовката.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат по-сложни изречения в Past Simple и Past Continuous;
Изказват мнението си върху разнообразни теми с добре структурирани изречения;
Напишат текст между 90-110 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;
Извличат основна информация и детайли при слушането и четенето на по-сложни текстове;
Правят логически догадки, за това какво ще се случи в текста;
Записват новите думи с примерни изречения и дефиниция в тетрадка-речник;
Работят самостоятелно с речник с английски дефиниции на думите.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1150 лв. или 4 вноски по 290 лв. Начини на плащане


Gold Nova 4 - 4-ти, 5-ти клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)
Деца 4-ти или 5-ти клас, които са завършили курса Gold Nova 3 или за нови деца 4-ти или 5-ти клас, които са показали съответните резултати на входящия тест

В този курс продължаваме да надграждаме досега развитите езикови умения, прилагайки различните стратегии за четене, писане, слушане и говорене. Успешното завършване на това ниво позволява на децата да натрупат достатъчно опит и знания, за да се явят на последния изпит за детски сертификат на Cambridge - Flyers, а лятното училище Flyers, след програмата, ги подготвя по формата на изпита, на който могат да се явят след приключването на подготовката.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат текстове в досега учените времена, както и Present Perfect;
Изказват мнението си върху разнообразни теми, използвайки необходимите граматически структури;
Напишат текст между 100-120 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;
Използват стратегии за четене като compare and contrast и cause and effect;
Определят основната идея на текст, както и отделни детайли.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1200 лв. или 4 вноски по 305 лв. Начини на плащане


Gold Nova 5 - 5-ти, 6-ти клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)
Деца 5-ти или 6-ти клас, които са завършили курса Gold Nova 4 или за нови деца 5-ти или 6-ти клас, които са показали съответните резултати на входящия тест

В този курс допълваме граматическия запас като добавяме непряка реч, страдателен залог и условни изречения. В края на учебната година, децата ще имат възможност да се явят на изпита за първия тийнейджърски сертификат на Cambridge - KET for Schools като подготовката за изпита този път е включена в годишната програма, а лятното училище Speaking Master е ориентирано към множество стратегии за говорене, които са отлична начална подготовка за Speaking разделите в по-високите сертификати на Cambridge

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Използват непряка реч писмено и говоримо, страдателен залог, условни изречения;
Преразказват и обобщават текст със свои думи;
Изказват мнението си върху разнообразни теми, обсъждат мнението на събеседниците си;
Напишат текст между 110-130 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;
Напишат специфичен текст, по определен изпитен формат (писмо, есе);
Използват стратегии за четене като compare and contrast и cause and effect;
Определят основната идея на текст, както и отделни детайли.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.
Презентационни умения - Децата ще имат възможност да изнесат презентация по избрана от тях тема пред по-широка публика. Като искаме да насърчим в тях увереността да представят работата си като говорят отчетливо, ясно и с достатъчно доводи, както и общувайки директно с публиката и отговаряйки на въпроси.

1250 лв. или 4 вноски по 315 лв. Начини на плащане


Gold Nova Master - 6-ти, 7-ми клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)
Деца 6-ти или 7-ми клас, които са завършили курса Gold Nova 5 или за нови деца 6-ти или 7-ми клас, които са показали съответните резултати на входящия тест

В този курс допълваме граматическия запас като добавяме Past Perfect Tense, third conditional. Лятното училище Speaking Master е ориентирано към множество стратегии за говорене, които са отлична начална подготовка за Speaking разделите в по-високите сертификати на Cambridge

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Използват непряка реч във всички граматически времена, писмено и говоримо;
Използват всички граматически структури, отговарящи на ниво B1, писмено и говоримо (Past Perfect, Present Perfect Continuous, third conditional);
Преразказват и обобщават текст със свои думи;
Изказват мнението си върху разнообразни теми, обсъждат мнението на събеседниците си;
Напишат текст между 130-150 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;
Напишат специфичен текст, по определен изпитен формат (писмо, есе, кратка история), както и други видове текстове като биография и поема;
Използват стратегии за четене като compare and contrast и cause and effect;
Определят основната идея на текст, както и отделни детайли.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.
Презентационни умения - Децата ще имат възможност да изнесат презентация по избрана от тях тема пред по-широка публика. Като искаме да насърчим в тях увереността да представят работата си като говорят отчетливо, ясно и с достатъчно доводи, както и общувайки директно с публиката и отговаряйки на въпроси.

1300 лв. или 4 вноски по 325 лв. Начини на плащане


Silver Elite - 5-ти, 6-ти клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2.5 уч. ч. с 10 мин почивка (2х55 мин)
Деца 5-ти или 6-ти клас, които за първи път ще изучават задълбочено английски език

Учебната система, с която работим в този курс, позволява едно плавно натрупване, както от страна на граматическите познания, така и в четирите основни езикови умения - четене, писане, слушане и говорене. Програмата е съобразена с възрастта на курсистите като темите са ориентирани към това, което е познато и интересно за тях като образование, занимания през свободното време, приятели и семейство. Двете допълнителни книжки, с които работим през годината целят да насърчат в тях интерес към четенето, както и да се почувстват по-уверени, когато четат на друг език. Успешното завършване на това ниво позволява на децата да натрупат достатъчно опит и знания, за да се явят на изпита за втория детски сертификат на Cambridge - Movers, а лятното училище Movers, след програмата, ги подготвя по формата на изпита, на който могат да се явят след приключването на подготовката.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават инструкции на английски език;
Изказват мнението си в кратки разговори на различни теми от ежедневието и заобикалящия ги свят;
Четат и разбират кратки текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях;
Слушат кратки текстове и да разбират основната тема и отделни детайли;
Напишат текст между 80-120 думи използвайки изучените граматически структури и подреден в параграфи.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1100 лв. или 4 вноски по 280 лв. Начини на плащане


Silver Elite Master - 6-ти, 7-ми клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2.5 уч. ч. с 10 мин почивка (2х55 мин)
Деца 6-ти или 7-ми клас, които са завършили курса Silver Elite или за нови деца 6-ти или 7-ми клас, които са показали съответните резултати на входящия тест

В този курс надграждаме основните умения, както и натрупваме по-солиден граматически запас, според нуждите и възможностите на курсистите в тинейджърска възраст. Учениците изучават и говорят по теми не само от обкръжението, а и по по-абстрактни, както и по-академично ориентирани теми. В четенето и слушането прилагат различни стратегии, извличат основна информация, детайли от текста, както и предвиждат и обобщават информацията. Пишат по-дълги текстове с изучените граматика и лексика. Изказват мнението си и обсъждат мнението на събеседниците си.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават инструкции на английски език;
Изказват мнението си в разговори на различни теми от ежедневието, както и по-абстрактни и академични теми;
Обсъждат мнението си със събеседник;
Четат и разбират текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Слушат текстове и да разбират основната тема и отделни детайли;
Напишат текст между 120-140 думи използвайки изучените граматически структури и лексика, и подреден в параграфи.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1200 лв. или 4 вноски по 305 лв. Начини на плащане


Master Guardian 1 - 7-ми + клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2.5 уч. ч. с 10 мин почивка (2х55 мин)
Деца, които са завършили курса Silver Elite Master или за нови деца 7-ми клас и нагоре, които са показали съответните резултати на входящия тест

Този курс е ориентиран за тийнейджъри със солидни основни познания в английската граматика. Надграждаме граматическия запас с Present Perfect, страдателен залог и условни изречения. Системата позволява, както усъвършенстване на четирите основни езикови умения, така и на практически умения като активно слушане и даване на обратна връзка, правене на проучвания, презентационни умения, работа в екип, прогнозиране, даване на предложения и дискутиране при вземане на решения и др. В края на учебната година, курсисте ще имат възможност да се явят на първия изпит за тийнейджърски сертификат на Cambridge - KET for Schools като подготовката за изпита е включена в годишната програма, а лятното училище Speaking Master е ориентирано към множество стратегии за говорене, които са отлична начална подготовка за Speaking разделите в по-високите сертификати на Cambridge.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Изказват мнението си, да се съгласяват или не с чуждо мнение в разговори на различни теми;
Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Слушат текстове и разбират основната тема и отделни детайли;
Предвиждат информация по текст, както и да обобщават със свои думи и изрази;
Напишат текст между 130-150 думи използвайки изучените граматически структури и лексика, и подреден в параграфи;
Пишат текстове в различни изпитни формати като есе, формално и неформално писмо, ревю на филм, книга и др;
Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст;
Извличат значението на непознати думи в контекст;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.
Практически умения - Всеки от дванадесетте урока акцентира на умение, важно за живота на младите хора. Така с фокусирана работа, тийнейджърите се учат да прогнозират, да слушат активно, да дават и дискутират решения, да събират и обработват информация, да дават и получават обратна връзка и др.

1250 лв. или 4 вноски по 315 лв. Начини на плащане


PET - 8-ми + клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2.5 уч. ч. с 10 мин почивка (2х55 мин)
Курсисти, които са завършили курса Master Guardian 1 или за нови курсисти 8-ми клас и нагоре, които са показали съответните резултати на входящия тест

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения - четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпита за втория тийнейджърски сертификат на Cambridge - PET for Schools. Учебник обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпита, а курсистите работят и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Прилагат различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;
Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;
Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Пишат кратки (имейл, бележка) и по-дълги (неформално писмо, история, ревю, есе) текстове по изпитния формат;
Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст;
Извличат значението на непознати думи в контекст;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Поставяне на цели - Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1250 лв. или 4 вноски по 315 лв. Начини на плащане


Master Guardian Elite - 9-ти + клас

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2.5 уч. ч. с 10 мин почивка (2х55 мин)
Курсисти, които са завършили курса PET или за нови курсисти 9-ти клас и нагоре, които са показали съответните резултати на входящия тест

В този курс надграждаме граматическите познания до ниво B2 по европейската рамка и натрупваме лексикален запас, който помага на курсистите да се ориентират в академична среда, да ползват свободно и с увереност сложен език в реални ситуации, писмено и говоримо. Системата позволява, както усъвършенстване на четирите основни езикови умения, така и на практически умения като активно слушане и даване на обратна връзка, правене на проучвания, презентационни умения, инициативност и фокусираност при работа в екип, прогнозиране, даване на предложения и дискутиране при вземане на решения, креативност и оригиналност, справяне под напрежение и др. Лятното училище Writing Master е ориентирано към множество стратегии при писането и изграждането на текстове, които са отлична подготовка за Writing разделите в по-високите сертификати на Cambridge

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;
Извличат информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;
Напишат текст между 150-170 думи в различен формат (есе, статия, ревю, доклад) Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст;
Извличат значението на непознати думи в контекст;
Говорят свободно на различни ежедневни и академични теми;
Изказват аргументирано мнение, за да убедят събеседника си;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Поставяне на цели - Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.
Практически умения - Всеки от дванадесетте урока акцентира на умение, важно за живота на младите хора. Така с фокусирана работа, тийнейджърите се учат да са инициативни, да слушат активно, да се фокусират върху работата по проект, да правят проучване, да прогнозират, да презентират информация и др.

1250 лв. или 4 вноски по 315 лв. Начини на плащане


FCE

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 2.5 уч. ч. с 10 мин почивка (2х55 мин)
Гимназисти, които се готвят за Cambridge FCE

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения - четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпита за сертификатa на Cambridge - FCE, който отговаря на B2 по европейската рамка. Учебникът обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпита, а курсистите работят и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Прилагат различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;
Пишат текстове в различни формати според изискванията и стандартите на изпита FCE;
Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст, използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.;
Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;
Извличат информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;
Извличат значението на непознати думи в контекст;
Говорят свободно на различни ежедневни и академични теми;
Изказват аргументирано мнение, за да убедят събеседника си;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Поставяне на цели - Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1250 лв. или 4 вноски по 315 лв. Начини на плащане


CAE

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 3 уч. ч. с 15 мин почивка (3x45 мин)
Гимназисти, които се готвят за Cambridge CAE

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения - четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпита за сертификатa на Cambridge - CAE, който отговаря на C1 по европейската рамка. Учебник обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпита, а курсистите работят и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Прилагат различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;
Пишат текстове в различни формати според изискванията и стандартите на изпита CAE;
Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст, използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.;
Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;
Извличат информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;
Извличат значението на непознати думи в контекст;
Говорят свободно на различни ежедневни и академични теми;
Изказват аргументирано мнение, за да убедят събеседника си;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Поставяне на цели - Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1250 лв. или 4 вноски по 315 лв. Начини на плащане


CPE

17 септември – 31 май
2 пъти седмично по 3 уч. ч. с 15 мин почивка (3x45 мин)
Гимназисти, които се готвят за Cambridge CPE

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения - четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпита за сертификатa на Cambridge - CPE, който отговаря на най-високото ниво C2 по европейската рамка. Учебник обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпита, а курсистите работят и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Прилагат различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;
Пишат текстове в различни формати според изискванията и стандартите на изпита CPE;
Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст, използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.;
Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;
Извличат информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;
Извличат значението на непознати думи в контекст;
Говорят свободно на различни ежедневни и академични теми;
Изказват аргументирано мнение, за да убедят събеседника си;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Поставяне на цели - Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

1250 лв. или 4 вноски по 315 лв. Начини на плащане