English Only


Цялата комуникация между деца и преподаватели във всички курсове е изцяло и само на английски език.

Outdoor Time


Лятото е време за игри и занимания навън, затова сме измислили най-добрия начин да оползотворим слънчевото време със забавления на английски език на открито.

 

 


Summer Kids

1 - 30 юни и 1 - 31 юли
Всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 ч.
Занималня 12:30 до  17ч.
Деца, които са завършили първи или втори клас

Разнообразие от забавни упражнения помагат на децата да учат английски с ентусиазъм, а класната стая оживява благодарение на увлекателните истории и герои. Учебника е разработен по системата CLIL - Content and Language Integrated Learning, където децата изучават английски чрез други училищни предмети, което им помага да се ориентират в училищната среда, да запомнят и усвояват материала по-лесно, чрез позната за тях тематика. Освен лексиката свързана с ежедниевието на децата, те научават основни граматически конструкции, както и да се ориентират в отделни упражнения от изпитите на Cambridge.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат думи и изречения;
Четат кратки текстове с разбиране;
Задават и отговарят на прости въпроси;
Следват кратки истории с разбиране като отсяват основна информация и детайли докато слушат съответния текст;
Разбират информация от упражнения за слушане;
Участват в кратки диалози;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно изписване на буквите и думите в редовете) - развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.
Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.
Работа в екип - проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

550/700 лв. или 2 вноски по 275/350 лв. Начини на плащане


Summer Stories 1 и 2

1 - 30 юни и 1 - 31 юли
Всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 ч.
Занималня 12:30 до  17ч.
Деца, които са завършили първи или втори клас

 

Деца, които са завършили 1-4 клас, в зависимост от досега придобитите умения

Summer Stories е нашата програма, която използва приказките и историите като интересен и забавен за децата начин да развият уменията си по английски език, въображението си и социалните си умения. Освен че разказваме, пресъсздаваме и сътворяваме приказки и истории, изразяваме себе си и чрез игри на открито, рисуване и приложни изкуства, песни, пиеси и танци като през целия процес общуваме само на английски. Приказките и историите са важни за децата, защото им създават безопасна среда да изпитат различни видове емоции, да преживеят различни ситуации, да погледнат различни гледни точки, да говорят и мислят по теми, различни от ежедневните. Отделили сме и кратка почивка, през която да презаредим енергията си със здравословна закуска от плодове и зеленчуци.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Summer Stories 1
Разкажат история със свои думи, следвайки структурата ѝ;
Променят детайли в историята, така че да я направят своя;
Създадат последователност от истории, които в края на програмата да превърнат в книжка.
Допълнително в Summer Stories 2
Обсъждат героите и техните постъпки;
Дават предложения и вземат решения за решаването на проблеми;
Създават свои герои, които да включат в тяхна история;
Преразказват историята от гледната точка на различните герои.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно изписване на буквите и думите в редовете) - развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.
Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.
Работа в екип - проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

550/700 лв. или 2 вноски по 275/350 лв. Начини на плащане


Cambridge Starters

1 - 26 юни
Всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 ч.
Занималня 12:30 до  17ч.
Деца, които са завършили 1-3-ти клас, в зависимост от досега придобитите умения.

Ускорен летен курс, който покрива цяло годишно ниво за един месец. Постепенно изграждаме и четирите езикови умения - писане, четене, слушане и говорене като системата, с която работим, предоставя обособени уроци за всяко едно от тях. Работейки с комиксите от учебника и книжката, децата се учат да четат гладко и пишат кратки текстове. Песните в уроците помагат за усвояване на правилно произношение и заучаване на езикови конструкции.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Се явят на първия детски сертификат на Camridge - Starters

Четат и пишат думи и изречения;
Четат кратки текстове с разбиране;
Задават и отговарят на прости въпроси;
Следват кратки истории с разбиране като отсяват основна информация и детайли докато слушат съответния текст;
Разбират информация от упражнения за слушане;
Възпроизвеждат по-самостоятелно новата лексика и граматика като изграждат по-дълги и сложни изречения;
Участват в по-сложни диалози;
Пишат кратък текст.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно изписване на буквите и думите в редовете) - развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.
Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.
Работа в екип - проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

550/700 лв. или 2 вноски по 275/350 лв. Начини на плащане


Cambrigde Movers

1 - 26  юни
всеки делничен ден от 12:30 до 15:30 ч.
Деца, които са завършили 3-ти клас и придобили необходимите умения.

Ускорен летен курс, който покрива цяло годишно ниво за един месец. В този курс системата предоставя надграждане на досега усвоените умения. Продължаваме да развиваме уменията за писане като пишем по-дълги текстове с обособени параграфи. Децата се изразяват с повече от едно изречение, когато говорят по определена тема. Текстовете, които четат и слушат са по-дълги и детайлни като от децата се очаква да извличат, както основна информация, така и конкретни детайли. Отново работим с книжка, която отговаря на тяхното ниво.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Се явят на втория детски сертификат Movers

Четат и пишат по-сложни изречения в Present Simple и Present Continuous;
Говорят самостоятелно с повече от едно изречение върху разнообразни теми;
Напишат текст между 70-90 думи, обособен в параграфи;
Извличат основна информация и детайли при слушането и четенето на текст;
Четат гладко текст с непознати думи в него;
Записват новите думи с примерни изречения в тетрадка-речник.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

350 лв. или 2 вноски по 175 лв. Начини на плащане


Cambridge Flyers

15 - 26 юни
всеки делничен ден от 15:45 до 18:30 ч.
Деца, които са завършили 4-ти клас и придобили необходимите умения.

Ускорен летен курс, който покрива цяло годишно ниво за един месец. В този курс надграждаме лексикалния и граматически запас. Децата започват по-задълбочено изучаване на миналите времена, пишат текстове между 90-110 думи, структурирани в параграфи, четат и анализират текстове на по-абстрактни теми и водят по-свободно диалози. Темите, които децата ще изучават обогатяват общата им култура като освен познатото ежедневие, вече разглеждаме и различни теми тясно свързани с география, биология и други специфични предмети, които им помагат да се ориентират на английски език в по-академична среда.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Се явят на последния детски сертификат на Cambridge - Flyers

Четат и пишат по-сложни изречения в Past Simple и Past Continuous;
Изказват мнението си върху разнообразни теми с добре структурирани изречения;
Напишат текст между 90-110 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;
Извличат основна информация и детайли при слушането и четенето на по-сложни текстове;
Правят логически догадки, за това какво ще се случи в текста;
Записват новите думи с примерни изречения и дефиниция в тетрадка-речник;
Работят самостоятелно с речник с английски дефиниции на думите.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Любов към четенето - Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.
Поставяне на цели - Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

350 лв. или 2 вноски по 175 лв. Начини на плащане


Speaking Master

2-27 юли или 5-31 август
всеки делничен ден от 15:45 до 18:30 ч.
Деца, които са завършили 5-7-ми клас и придобили необходимите умения.

В съвременния век на технологии и механизация, все по-голяма важност играят комуникационните и презентационни умения. Именно за това, лятната ни програма - Speaking Master, акцентира, чрез комуникация изцяло на английски език, върху ефективната комуникация, дискусиите, вземането на решения, участието в дебати, усъвършенстването на презентационните умения.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Подбират внимателно думите си, за по-ефективна комуникация;
Стигат до най-ефективното решение при конфликтни ситуации;
Използват езика на тялото при презентиране и участване в дискусии;
Разпознават емоциите си, с цел по-лесно убеждаване на събеседниците си;
Бъдат уверени, спокойни и ясни по време на презентиране;
Структурират информацията в презентациите си;
Дават и получават обратна връзка;
Правят самооценка на уменията си, с цел подобрението им;
Работят ефективно в екип;
Мислят критически;
Проявяват инициативност и оригиналност.

449 лв. или 2 вноски по 224.50 лв. Начини на плащане


Master Guardian 2

2-27 юли или 5-31 август
всеки делничен ден по 4 учебни часа
Деца, които са завършили 8-10-ти клас и придобили необходимите умения.

Ускорен летен курс, който покрива цяло годишно ниво за един месец. В този курс надграждаме граматическите познания, така че да сме готови за ниво B2 по европейската рамка през следващата година. Натрупваме лексикален запас, който помага на курсистите да се ориентират в академична среда, да ползват свободно и с увереност сложен език в реални ситуации, писмено и говоримо. Системата позволява, както усъвършенстване на четирите основни езикови умения, така и на практически умения като поставянето и следването на краткосрочни и дългосрочни цели, даване и откликване на обратна връзка, презентационни умения, убеждаването на събеседници и повдигане на възражения, презентиране на бизнес идея, развиване на паметта и логическата мисъл, подготовка за интервю за работа и др.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Изказват мнението си, да се съгласяват или не с чуждо мнение в разговори на различни теми;
Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Слушат текстове и разбират основната тема и отделни детайли;
Предвиждат информация по текст, както и да обобщават със свои думи и изрази;
Напишат текст между 140-160 думи използвайки изучените граматически структури и лексика, и подреден в параграфи;
Пишат текстове в различни изпитни формати като есе, формално и неформално писмо, ревю на филм, книга и др.;
Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст;
Извличат значението на непознати думи в контекст;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.
Поставяне на цели - Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.
Практически умения - Всеки от дванадесетте урока акцентира на умение, важно за живота на младите хора. Така с фокусирана работа, тийнейджърите се учат да поставят и следват краткосрочни и дългосрочни цели, дават и откликват на обратна връзка, презентират идеите си с увереност, убеждават събеседниците си и да повдигат възражения при дискусии, презентират своя бизнес идея, са уверени и подготвени по време на примерно интервю за работа и др.

599 лв. или 2 вноски по 299.50 лв. Начини на плащане


Writing Master 1, 2, 3

2-27 юли или 5-31 август
всеки делничен ден по 4 учебни часа
Деца, които са завършили 8-11-ти клас, в зависимост от досега придобитите умения.

В този курс постепенно изграждаме умението за писане на текстове в различен изпитен формат като есе, доклад, ревю, статия и други, което е отлична подготовка за явяване на изпит за сертификат на Cambridge, подготовка за матура, мотивационно писмо за кандидатстване в университет, както и по време на самото следване.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Writing Master 1
Подобрят лексикалния си запас и да го използват при писането на текст;
Разпознават различните особености на различните формати текстове;
Напишат цялостен параграф на есе, с добре подредени идеи;
Използват разнообразие от познати граматически структури при писането на текст. Writing Master 2
Анализират и структурират идеите си при писане;
Използват разнообразни граматически структури;
Използват някои стилистични похвати при писането, с цел увлекателност, задържане вниманието на читателя, създаване на драматичен ефект;
Научат и използват разнообразие от синоними, с цел избягване на повторенията;
Използват широк набор от прилагателни, за да могат да представят една по-ясна и жива картина при писането на есе или ревю;
Напишат кратко есе в няколко параграфа с добре оформени и подредени идеи, и с преход към всеки параграф. Writing Master 3
Анализират и структурират идеите си при писане;
Използват разнообразни сложни граматически структури;
Използват много на брой стилистични похвати, синоними, прилагателни, както и специфични думи и изрази, според тематиката;
Използват разнообрази от свързващи и отправни думи (linkers) между отделните идеи и параграфи;
Напишат дискурсивно есе, подкрепяйки мнението си с аргументи и примери;
Анализират готови писмени работи, с цел самооценка и повишаване качеството на собствените писмени умения.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип - проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.
Критическо мислене – Насърчаваме курсисте да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

599 лв. или 2 вноски по 299.50 лв. Начини на плащане