English Only


Цялата комуникация между ученици и преподаватели във всички курсове е изцяло и само на английски език.

Skills


Курсистите ни успяват да превърнат натрупаните знания в умения, които да използват в реални ситуации в ежедневието и работата си.

Aims


Помагаме на курсистите да си поставят и реализират академични цели, свързани с работа или обучение.


-3%
Пълна такса
-5%
Семейство

 

Beginners (Начинаещи)

100 уч. ч.
седмични - 3 пъти по 3.5 уч. ч. ; съботно-неделни - 2 пъти по 5 уч. ч.

Този курс започва с изграждането на най-базовите познания по английски език. Започваме с постепенното развиване на основните езикови умения - четене и слушане с разбиране, писане и говорене. Прилагаме ги в теми и случки от ежедневието като разговори в магазин или супермаркет, в ресторант, на рецепция на хотел, на летището и други. Фокусът е върху това придобитите умения, лексика и граматика веднага да се прилагат в реални ситуации.

При успешно завършване на курса ще можете да:

Разпознавате думи и изрази от обкръжението си;
Разчитате познати думи и фрази;
Проведете кратък разговор като поздравявате, задавате и отговаряте на основни въпроси и разменяте общи фрази;
Изписвате думи и изрази, свързани със заобикалящия свят.

899 лв. или 2 вноски по 449.5 лв. Начини на плащане


Курсове по общ английски език - A1/A2/B1/B2

120 уч. ч.
седмични - 3 пъти по 3.5 уч. ч. ; съботно-неделни - 2 пъти по 5 уч. ч.

Курсът по общ английски език е разработен, така че да изгради и усъвършенства знанията на курсистите, за да могат да използват езика в своето ежедневие. Обръщаме изключително внимание на комуникацията, за да можете, вие, нашите курсисти да общувате с комфорт и увереност в знанията си, и да участвате активно в писмена и устна комуникация. Нивата плавно и постепенно, всяко след предишното, надграждат и усложняват граматиката и лексиката, за да дадат един растящ запас от знания, които прилагаме в диалози и дискусии, както и при писането на текстове.

При успешно завършване на курсовете:

При успешно завършване на курса А1 ще можете да:
Използвате лексика и основни изрази по конкретни теми от ежедневието;
Разпознавате познати думи и изрази от обкръжението си;
Разчитате и разбирате познати думи, фрази и изрази;
Говорите с кратки изречения за събития от миналото;
Говорите с кратки изречения за опит и преживявания;
Изписвате кратки изречения и да попълвате формуляри с лични данни.

При успешно завършване на курса А2 ще можете да:
Използвате лексика и основни изрази по конкретни теми от ежедневието;
Разпознавате познати думи и изрази от обкръжението си;
Разбирате основния смисъл при четене и слушане на кратки текстове;
Говорите на различни теми от ежедневието; за минали събития, опит и преживявания;
Обсъждате планове и уговорки в бъдещето;
Пишете кратки бележки и кореспонденция;
Пишете формално и неформално писмо или имейл.

При успешно завършване на курса B1 ще можете да:
Разбирате основния смисъл, както и детайли при четене и слушане на текстове;
Говорите на различни теми от ежедневието; за минали събития, опит и преживявания;
Обсъждате планове и уговорки в бъдещето; теоритични ситуации;
Давате аргументи в подкрепа на мнение по теми, които ви интересуват;
Преразкажете история, книга или филм;
Участвате в дискусии говоримо или чрез писмена кореспонденция;
Пишете формално и неформално писмо или имейл;
Пишете структуриран в параграфи текст, в различни формати (есе, доклад, ревю и др.).

При успешно завършване на курса B2 ще можете да:
Разбирате основния смисъл, както и детайли, при четене и слушане на дълги текстове като лекции, радио и телевизионни програми и други;
Извличате информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;
Говорите свободно на различни ежедневни и академични теми;
Изказвате аргументирано мнение при участие в дискусии;
Извличате значението на непознати думи в контекст;
Пишете структуриран в параграфи текст, в различни формати (есе, доклад, ревю, статия и др.);
Подреждате информацията логически и последователно при писането на текст;
Използвате широк набор от стилистични похвати при писането на текст, с цел задържане вниманието на читателя и др.

899 лв. или 2 вноски по 449.5 лв. Начини на плащане


Сертификатни курсове - Cambridge : First (FCE) / Advanced (CAE) / Proficiency (CPE)

120 уч. ч.
седмични - 3 пъти по 3.5 уч. ч. ; съботно-неделни - 2 пъти по 5 уч. ч.

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения - четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпитите за сертификат на Cambridge - FCE, CAE и CPE, които отговарят съответно на нива B2, C1 и C2 по европейската рамка. Учебник обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпитите, а работим и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса ще можете да:

Прилагате различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;
Пишете текстове в различни формати според изискванията и стандартите на изпита FCE, CAE или CPE;
Подреждате информацията логически и последователно при писането на текст, използвате похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.;
Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;
Забелязвате подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;
Извличате информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;
Извличате значението на непознати думи в контекст;
Говорите свободно на различни ежедневни и академични теми;
Изказвате аргументирано мнение, за да убедите събеседника си;

Допълнителна информация за сертификатите:

FCE - Най-популярният сертификат на Cambridge, отговарящ на ниво B2 по европейската рамка, приет от множество бизнеси и образователни институции по цял свят като доказателство, че притежавате езиковите умения да живеете и работите самостоятелно в англоезична държава или да се обучавате в курс, преподаван на английски език.

899 лв. или 2 вноски по 449.5 лв. Начини на плащане

CAE - Oтговарящ на ниво C1 по европейската рамка, сертификатът на Cambridge CAE е висока квалификация, доказваща че притежавате езиковите умения търсени от работодатели и университети. Повече от 8,000 образователни институции, бизнеси и правителствени отдели по света приемат сертификата като доказателство за високи постижения в научаването на английския език. Подготовката за изпита помага на курсистите да развият уменията необходими за успешното обучение, работа и живот в англоезичните държави.

899 лв. или 2 вноски по 449.5 лв. Начини на плащане

CPE - Отговарящ на ниво C2 по европейската рамка, сертификатът CPE е най-високата квалификация на Cambridge, доказателство за овладяването на езика на изключително високо ниво. Сертификатът доказва, че можете да общувате свободно, както и че притежавате уменията да работите на висока длъжност в професионална или академична среда като например магистърски или докторантски програми.

950 лв. или 2 вноски по 475 лв. Начини на плащане