Мартина Костова

Мартина Костова е завършила Предучилищна педагогика с Английски език г Бакалавър в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Има дългогодишен опит в преподаването, както на деца в предучилищна възраст, така и на деца от 1ви до 5ти клас.

“Обичам да преподавам, защото за мен е най-удовлетворяващата професия. Най-прекрасното чувство за един преподавател е, че учениците му знаят и им харесва да научават. Средата и отношението им е приятна и идват с желание.

Всяко дете е с различен характер и винаги е интересно и предизвикателство да достигнеш до него и да го разбереш. Виждам пред себе си резултатите от работата си и тя се превръща в удоволствие!

“Учителството е професията, която създава всички други професии””