Годишни курсове за деца

Продължителност на курса:

1 октомври – 31 май

Посещения:

Два пъти седмично по 1 учебен час  (45 мин.)

Всички дейности в курса, са специално разработени, така че да отговорят на нуждите и възможностите на тази възрастова група. Материалите, с които работим, както и игрите и песните са подбрани, така че децата да натрупат положителен опит в изучаването на английски език. Наблягаме на слушането и възпроизвеждането на езика като използваме картинки, които им показват значението на думите. Използваме песнички и истории, които им помагат да затвърдят наученото до сега по забавен начин.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разпознават и възпроизвеждат конкретни думи свързани с тяхното ежедневие;

Умеят да разбират и изпълняват кратки инструкции;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно държане на молив или пастел, изрязване, лепене, свързване на обекти с права линия) – развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.

Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.

Цена на курса: 1050 лв или на 4 вноски по 275.62 лв

Продължителност на курса:

1 октомври – 31 май

Посещения:

Два пъти седмично по 1 учебен час  (45 мин.)

В това ниво децата учат английски по достъпен и забавен за тях начин – чрез песни, танци, истории, разиграване на пиеси и множество картинки, които им помагат за научаване на думите. Целта е да създадем за тях един плавен преход от детската градина към училището като съчетаваме познатите навици като различни ролеви игри в кръг и самостоятелни упражнения на чиновете. Започваме с изучаването на думи и кратки граматически конструкции от заобикалящата ги среда, за да могат децата да се чувстват комфортно, свързвайки това, което изучават с познати ежедневни предмети и дейности

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават кратки инструкции; Разпознават малките букви от азбуката, както и думи започващи с тях, чрез метода phonics;

Разпознават и използват основна лексика и цели фрази, свързани с обкръжението.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно държане на молив, ножица, свързване на обекти с права линия, повтаряне по контур, изписване на буквите в редовете) – развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно. Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас

Цена на курса: 1050 лв или на 4 вноски по 275.25 лв

Продължителност на курса:

1 октомври – 31 май

Посещения:

Два пъти седмично по 1 учебен час  (45 мин.)

В това ниво децата надграждат уменията си по английски по достъпен и забавен за тях начин. Започваме да се фокусираме по детайлно върху умението за четене като децата изучават буквите от азбуката, звуковете, които им съответстват, както и типичните за английския език буквосъчетания – диграфи.Целта е децата да ги разпознават и възпроизвеждат, както самостоятелно, така и в отделни думи. Отново работим с типичните за възрастовата група песни, истории и клипчета, които им помагат да запомнят по-лесно и бързо, по забавен за тях начин. Освен това, децата работят по различни проекти в клас, чрез които освен че прилагат наученото до сега, се научават да работят в екип.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават кратки и по-сложни инструкции;

Разпознават малките и големи букви от азбуката, както и думи започващи с тях, чрез метода phonics;

Разпознават и използват основна лексика и граматически конструкции свързани с обкръжението;

Разпознават и използват писмената форма на думите, които изучават (първи стъпки при четенето и писането на отделни думи);

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно държане на молив, ножица, свързване на обекти с права линия, повтаряне по контур, изписване на буквите в редовете) – развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.

Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.

Работа в екип – проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Цена на курса: 1100 лв или на 4 вноски по  лв

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения: 

пъти седмично по 1,5 уч. ч. (х70 мин)

С течение на курса системата предоставя плавно натрупване на лексика и граматика, без това да е стресиращо за първокласниците. Постепенно изграждаме и четирите езикови умения – писане, четене, слушане и говорене като системата, с която работим, предоставя обособени уроци за всяко едно от тях. Работейки с комиксите от учебника и с две книжки, децата се учат да четат гладко и пишат кратки текстове. Песните в уроците помагат за усвояване на правилно произношение и заучаване на езикови конструкции.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат думи и изречения;

Четат кратки текстове с разбиране;

Задават и отговарят на прости въпроси;

Следват кратки истории с разбиране като отсяват основна информация и детайли докато слушат съответния текст;

Разбират информация от упражнения за слушане;

Възпроизвеждат по-самостоятелно новата лексика и граматика като изграждат по-дълги и сложни изречения;

Участват в по-сложни диалози;

Пишат кратък текст.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно изписване на буквите и думите в редовете) – развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.

Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.

Работа в екип – проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Цена на курса: 1200 лв. или 4 вноски по 315 лв.

Продължителност на курса:

15 септември – 31 май

Посещения: 

2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)

В този курс системата предоставя надграждане на досега усвоените умения. Продължаваме да развиваме уменията за писане като пишем по-дълги текстове с обособени параграфи. Децата се изразяват с повече от едно изречение, когато говорят по определена тема. Текстовете, които четат и слушат са по-дълги и детайлни като от децата се очаква да извличат, както основна информация, така и конкретни детайли. Отново работим с две книжки през учебната година, които отговарят на тяхното ниво. Успешното завършване на това ниво позволява на децата да натрупат достатъчно опит и знания, за да се явят на първия изпит за детски сертификат на Cambridge – Starters, а лятното училище Starters, след програмата, ги подготвя по формата на изпита, на който могат да се явят след приключването на подготовката.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат по-сложни изречения в Present Simple и Present Continuous;

Говорят самостоятелно с повече от едно изречение върху разнообразни теми;

Напишат текст между 70-90 думи, обособен в параграфи;

Извличат основна информация и детайли при слушането и четенето на текст;

Четат гладко текст с непознати думи в него;

Записват новите думи с примерни изречения в тетрадка-речник.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена на курса: 1300 лв. или 4 вноски по 341.25 лв.

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения: 

2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)

В този курс надграждаме лексикалния и граматически запас. Децата започват по-задълбочено изучаване на миналите времена, пишат текстове между 90-110 думи, структурирани в параграфи, четат и анализират текстове на по-абстрактни теми и водят по-свободно диалози. Темите, които децата ще изучават обогатяват общата им култура като освен познатото ежедневие, вече разглеждаме и различни теми тясно свързани с география, биология и други специфични предмети, които им помагат да се ориентират на английски език в по-академична среда. Успешното завършване на това ниво позволява на децата да натрупат достатъчно опит и знания, за да се явят на втория изпит за детски сертификат на Cambridge – Movers, а лятното училище Movers, след програмата, ги подготвя по формата на изпита, на който могат да се явят след приключването на подготовката.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат по-сложни изречения в Past Simple и Past Continuous;

Изказват мнението си върху разнообразни теми с добре структурирани изречения;

Напишат текст между 90-110 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;

Извличат основна информация и детайли при слушането и четенето на по-сложни текстове;

Правят логически догадки, за това какво ще се случи в текста;

Записват новите думи с примерни изречения и дефиниция в тетрадка-речник;

Работят самостоятелно с речник с английски дефиниции на думите.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена на курса: 1400 лв. или 4 вноски по 367.5 лв.

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения: 

2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)

В този курс продължаваме да надграждаме досега развитите езикови умения, прилагайки различните стратегии за четене, писане, слушане и говорене. Успешното завършване на това ниво позволява на децата да натрупат достатъчно опит и знания, за да се явят на последния изпит за детски сертификат на Cambridge – Flyers, а лятното училище Flyers, след програмата, ги подготвя по формата на изпита, на който могат да се явят след приключването на подготовката.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат текстове в досега учените времена, както и Present Perfect;

Изказват мнението си върху разнообразни теми, използвайки необходимите граматически структури;

Напишат текст между 100-120 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;

Използват стратегии за четене като compare and contrast и cause and effect;

Определят основната идея на текст, както и отделни детайли.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена на курса: 1450 лв. или 4 вноски по 380.62 лв

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения:

2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)

 този курс допълваме граматическия запас като добавяме непряка реч, страдателен залог и условни изречения. В края на учебната година, децата ще имат възможност да се явят на изпита за първия тийнейджърски сертификат на Cambridge – KET for Schools като подготовката за изпита този път е включена в годишната програма, а лятното училище Speaking Master е ориентирано към множество стратегии за говорене, които са отлична начална подготовка за Speaking разделите в по-високите сертификати на Cambridge

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Използват непряка реч писмено и говоримо, страдателен залог, условни изречения;

Преразказват и обобщават текст със свои думи;

Изказват мнението си върху разнообразни теми, обсъждат мнението на събеседниците си;

Напишат текст между 110-130 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;

Напишат специфичен текст, по определен изпитен формат (писмо, есе);

Използват стратегии за четене като compare and contrast и cause and effect;

Определят основната идея на текст, както и отделни детайли.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Презентационни умения – Децата ще имат възможност да изнесат презентация по избрана от тях тема пред по-широка публика. Като искаме да насърчим в тях увереността да представят работата си като говорят отчетливо, ясно и с достатъчно доводи, както и общувайки директно с публиката и отговаряйки на въпроси..

Цена на курса: 1480 лв. или 4 вноски по 388.5 лв. 

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения: 

2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)

В този курс допълваме граматическия запас като добавяме Past Perfect Tense, third conditional. Лятното училище Speaking Master е ориентирано към множество стратегии за говорене, които са отлична начална подготовка за Speaking разделите в по-високите сертификати на Cambridge

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Използват непряка реч във всички граматически времена, писмено и говоримо;

Използват всички граматически структури, отговарящи на ниво B1, писмено и говоримо (Past Perfect, Present Perfect Continuous, third conditional);

Преразказват и обобщават текст със свои думи;

Изказват мнението си върху разнообразни теми, обсъждат мнението на събеседниците си;

Напишат текст между 130-150 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;

Напишат специфичен текст, по определен изпитен формат (писмо, есе, кратка история), както и други видове текстове като биография и поема;

Използват стратегии за четене като compare and contrast и cause and effect;

Определят основната идея на текст, както и отделни детайли.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Презентационни умения – Децата ще имат възможност да изнесат презентация по избрана от тях тема пред по-широка публика. Като искаме да насърчим в тях увереността да представят работата си като говорят отчетливо, ясно и с достатъчно доводи, както и общувайки директно с публиката и отговаряйки на въпроси.

Цена на курса: 1550 лв. или 4 вноски по 387.5 лв.

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения :  

2 пъти седмично по 2.5 уч. ч. с 10 мин почивка (2х55 мин)

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения – четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпита за втория тийнейджърски сертификат на Cambridge – PET for Schools. Учебник обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпита, а курсистите работят и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават инструкции на английски език;

Изказват мнението си в кратки разговори на различни теми от ежедневието и заобикалящия ги свят;

Четат и разбират кратки текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях;

Слушат кратки текстове и да разбират основната тема и отделни детайли;

Напишат текст между 80-120 думи използвайки изучените граматически структури и подреден в параграфи.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена на курса: 1550 лв. или 4 вноски по 387.50 лв.

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения: 

2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)

Учебната система, с която работим в този курс, позволява едно плавно натрупване, както от страна на граматическите познания, така и в четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене. Програмата е съобразена с възрастта на курсистите като темите са ориентирани към това, което е познато и интересно за тях като образование, занимания през свободното време, приятели и семейство. Двете допълнителни книжки, с които работим през годината целят да насърчат в тях интерес към четенето, както и да се почувстват по-уверени, когато четат на друг език. Успешното завършване на това ниво позволява на децата да натрупат достатъчно опит и знания, за да се явят на изпита за втория детски сертификат на Cambridge – Movers, а лятното училище Movers, след програмата, ги подготвя по формата на изпита, на който могат да се явят след приключването на подготовката.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават инструкции на английски език;

Изказват мнението си в кратки разговори на различни теми от ежедневието и заобикалящия ги свят;

Четат и разбират кратки текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях;

Слушат кратки текстове и да разбират основната тема и отделни детайли;

Напишат текст между 80-120 думи използвайки изучените граматически структури и подреден в параграфи.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена на курса: 1450 лв. или 4 вноски по 380.63 лв.

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения: 

2 пъти седмично по 2 уч. ч. с 10 мин почивка (2х45 мин)

В този курс надграждаме основните умения, както и натрупваме по-солиден граматически запас, според нуждите и възможностите на курсистите в тинейджърска възраст. Учениците изучават и говорят по теми не само от обкръжението, а и по по-абстрактни, както и по-академично ориентирани теми. В четенето и слушането прилагат различни стратегии, извличат основна информация, детайли от текста, както и предвиждат и обобщават информацията. Пишат по-дълги текстове с изучените граматика и лексика. Изказват мнението си и обсъждат мнението на събеседниците си.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Разбират, следват и дават инструкции на английски език;

Изказват мнението си в кратки разговори на различни теми от ежедневието и заобикалящия ги свят;

Четат и разбират кратки текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях;

Слушат кратки текстове и да разбират основната тема и отделни детайли;

Напишат текст между 80-120 думи използвайки изучените граматически структури и подреден в параграфи.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена на курса: 1450 лв. или 4 вноски по 380.63 лв.

Продължителност на курса

15 септември – 31 май

Посещения:

2 пъти седмично по 2.5 уч. ч. с 10 мин почивка (2х55 мин)

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения – четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпита за сертификатa на Cambridge – FCE, който отговаря на B2 по европейската рамка. Учебникът обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпита, а курсистите работят и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Прилагат различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;

Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;

Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;

Пишат кратки (имейл, бележка) и по-дълги (неформално писмо, история, ревю, есе) текстове по изпитния формат;

Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст;

Извличат значението на непознати думи в контекст;

Прилагат различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;

Пишат текстове в различни формати според изискванията и стандартите на изпита FCE;

Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст, използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.;

Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;

Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;

Извличат информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;

Извличат значението на непознати думи в контекст;

Говорят свободно на различни ежедневни и академични теми;

Изказват аргументирано мнение, за да убедят събеседника си;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Поставяне на цели – Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена на курса: 1550 лв. или 4 вноски по 406.87 лв.

Продължителност на курса

15 септември – 31 май

Посещения:

2 пъти седмично по 3 уч. ч. с 15 мин почивка (3×45 мин)

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения – четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпита за сертификатa на Cambridge – CAE, който отговаря на C1 по европейската рамка. Учебник обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпита, а курсистите работят и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Прилагат различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;

Пишат текстове в различни формати според изискванията и стандартите на изпита CAE;

Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст, използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.;

Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;

Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;

Извличат информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;

Извличат значението на непознати думи в контекст;

Говорят свободно на различни ежедневни и академични теми;

Изказват аргументирано мнение, за да убедят събеседника си;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Поставяне на цели – Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена на курса: 1600 лв. или 4 вноски по 420 лв.

Продължителност на курса: 

15 септември – 31 май

Посещения:

2 пъти седмично по 3 уч. ч. с 15 мин почивка (3×45 мин)

Курсът е фокусиран върху четирите основни езикови умения – четене, слушане, писане и говорене, ориентирани по формата на изпита за сертификатa на Cambridge – CPE, който отговаря на най-високото ниво C2 по европейската рамка. Учебник обръща внимание на различни изпитни стратегии за прилагане към всяко едно упражнение от четирите раздела на изпита, а курсистите работят и с учебна тетрадка с примерни тестове по формата.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Прилагат различни изпитни стратегии за всяко от четирите езикови умения;

Пишат текстове в различни формати според изискванията и стандартите на изпита CPE;

Подреждат информацията логически и последователно при писането на текст, използват похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.;

Четат текстове в различен формат, както и да отговарят на въпроси към тях, да определят основната идея и детайли;

Забелязват подвеждаща информация в текстовете за четене и слушане;

Извличат информация от подтекст, при слушане и четене, която не се споменава изрично;

Извличат значението на непознати думи в контекст;

Говорят свободно на различни ежедневни и академични теми;

Изказват аргументирано мнение, за да убедят събеседника си;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят курсистите, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме курсистите да мислят върху характера и постъпките на героите от книгите и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Поставяне на цели – Помагаме на курсистите да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено

Цена на курса: 1600 лв. или 4 вноски по 420 лв.