Летни курсове за деца

Продължителност на курса: 

1 – 30 юни и 1 – 31 юли

Посещения :  

Всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 ч.

Занималня 12:30 до  17ч.

Курсът е предвиден за :

Деца, които са завършили първи или втори клас

Разнообразие от забавни упражнения помагат на децата да учат английски с ентусиазъм, а класната стая оживява благодарение на увлекателните истории и герои. Учебника е разработен по системата CLIL – Content and Language Integrated Learning, където децата изучават английски чрез други училищни предмети, което им помага да се ориентират в училищната среда, да запомнят и усвояват материала по-лесно, чрез позната за тях тематика. Освен лексиката свързана с ежедниевието на децата, те научават основни граматически конструкции, както и да се ориентират в отделни упражнения от изпитите на Cambridge.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Четат и пишат думи и изречения;

Четат кратки текстове с разбиране;

Задават и отговарят на прости въпроси;

Следват кратки истории с разбиране като отсяват основна информация и детайли докато слушат съответния текст;

Разбират информация от упражнения за слушане;

Участват в кратки диалози;

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно изписване на буквите и думите в редовете) – развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.

Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.

Работа в екип – проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Цена: 970лв.

Продължителност на курса: 

1 – 30 юни и 1 – 31 юли

Посещения :  

Всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 ч.

Занималня 12:30 до  17 ч.

Курсът е предвиден за :

Деца, които са завършили 1-4 клас, в зависимост от досега придобитите умения

Summer Stories е нашата програма, която използва приказките и историите като интересен и забавен за децата начин да развият уменията си по английски език, въображението си и социалните си умения. Освен че разказваме, пресъздаваме и сътворяваме приказки и истории, изразяваме себе си и чрез игри на открито, рисуване и приложни изкуства, песни, пиеси и танци като през целия процес общуваме само на английски. Приказките и историите са важни за децата, защото им създават безопасна среда да изпитат различни видове емоции, да преживеят различни ситуации, да погледнат различни гледни точки, да говорят и мислят по теми, различни от ежедневните. Отделили сме и кратка почивка, през която да презаредим енергията си със здравословна закуска от плодове и зеленчуци.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Summer Stories 1

Разкажат история със свои думи, следвайки структурата ѝ;

Променят детайли в историята, така че да я направят своя;

Създадат последователност от истории, които в края на програмата да превърнат в книжка.

Допълнително в Summer Stories 2

Обсъждат героите и техните постъпки;

Дават предложения и вземат решения за решаването на проблеми;

Създават свои герои, които да включат в тяхна история;

Преразказват историята от гледната точка на различните герои.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно изписване на буквите и думите в редовете) – развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.

Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.

Работа в екип – проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Цена: 970лв.

Продължителност на курса: 

1 – 30 юни или 1 – 31 юли

Посещения :  

Всеки делничен ден от 9:00 до 11:30 ч.

Курсът е предвиден за :

Деца, които са завършили 1-3-ти клас, в зависимост от досега придобитите умения.

Ускорен летен курс, който покрива цяло годишно ниво за един месец. Постепенно изграждаме и четирите езикови умения – писане, четене, слушане и говорене като системата, с която работим, предоставя обособени уроци за всяко едно от тях. Работейки с комиксите от учебника и книжката, децата се учат да четат гладко и пишат кратки текстове. Песните в уроците помагат за усвояване на правилно произношение и заучаване на езикови конструкции.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Се явят на първия детски сертификат на Cambridge – Starters

Четат и пишат думи и изречения;

Четат кратки текстове с разбиране;

Задават и отговарят на прости въпроси;

Следват кратки истории с разбиране като отсяват основна информация и детайли докато слушат съответния текст;

Разбират информация от упражнения за слушане;

Възпроизвеждат по-самостоятелно новата лексика и граматика като изграждат по-дълги и сложни изречения;

Участват в по-сложни диалози;

Пишат кратък текст.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Фина моторика (правилно изписване на буквите и думите в редовете) – развитието на фината моторика е изключително важно за децата, защото им помага да се концентрират за по-дълго време, развива паметта и логическата мисъл. Тясно свързана е с умението за четене, защото помага на децата да се фокусират върху детайлите на всяка буква, да я разпознават и запомнят по-лесно.

Училищни навици – развиваме навиците на децата да седят на чин за по-дълго време, да са подредени, да са съсредоточени над занятията си, навици, които ще са им от голяма полза при постъпването им в първи клас.

Работа в екип – проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Цена: 650 лв

Продължителност на курса:  

1 – 30 юни или 1 – 31 юли

Посещения :  

Всеки делничен ден по 3 уч.ч (3 x 45 мин.)

Курсът е предвиден за :

Деца, които са завършили 3-ти клас, в зависимост от досега придобитите умения.

Ускорен летен курс, който покрива цяло годишно ниво за един месец. В този курс системата предоставя надграждане на досега усвоените умения. Продължаваме да развиваме уменията за писане като пишем по-дълги текстове с обособени параграфи. Децата се изразяват с повече от едно изречение, когато говорят по определена тема. Текстовете, които четат и слушат са по-дълги и детайлни като от децата се очаква да извличат, както основна информация, така и конкретни детайли. Отново работим с книжка, която отговаря на тяхното ниво.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Се явят на втория детски сертификат Movers

Четат и пишат по-сложни изречения в Present Simple и Present Continuous;

Говорят самостоятелно с повече от едно изречение върху разнообразни теми;

Напишат текст между 70-90 думи, обособен в параграфи;

Извличат основна информация и детайли при слушането и четенето на текст;

Четат гладко текст с непознати думи в него;

Записват новите думи с примерни изречения в тетрадка-речник.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена: 650 лв

Продължителност на курса:

 1 – 30 юни или 1 – 31 юли

Посещения :  

Всеки делничен ден по 3 уч.ч (3 x 45 мин.)

Курсът е предвиден за :

Деца, които са завършили 4-ти клас, в зависимост от досега придобитите умения.

Ускорен летен курс, който покрива цяло годишно ниво за един месец. В този курс надграждаме лексикалния и граматически запас. Децата започват по-задълбочено изучаване на миналите времена, пишат текстове между 90-110 думи, структурирани в параграфи, четат и анализират текстове на по-абстрактни теми и водят по-свободно диалози. Темите, които децата ще изучават обогатяват общата им култура като освен познатото ежедневие, вече разглеждаме и различни теми тясно свързани с география, биология и други специфични предмети, които им помагат да се ориентират на английски език в по-академична среда.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Се явят на последния детски сертификат на Cambridge – Flyers

Четат и пишат по-сложни изречения в Past Simple и Past Continuous;

Изказват мнението си върху разнообразни теми с добре структурирани изречения;

Напишат текст между 90-110 думи, използвайки изучените досега времена и обособен в параграфи;

Извличат основна информация и детайли при слушането и четенето на по-сложни текстове;

Правят логически догадки, за това какво ще се случи в текста;

Записват новите думи с примерни изречения и дефиниция в тетрадка-речник;

Работят самостоятелно с речник с английски дефиниции на думите.

Освен езикови умения, които придобиват децата, развиваме:

Работа в екип – Проектите, върху които работят децата, ги научават как да бъдат учтиви един с друг, да си помагат, да изчакват реда си, да се изслушват и да достигат заедно до решението на поставени задачи.

Критическо мислене – Насърчаваме децата да мислят върху характера и постъпките на героите от книжките и текстовете, които четат. Да изказват свободно мнения, предположения и догадки.

Любов към четенето – Целим да насърчим интерес към четенето, да ги запознаем с удоволствието от това да се потопят в света на историите и интересните герои, които ги населяват и да изградим навика да търсят забавление в четенето.

Поставяне на цели – Помагаме на децата да се научат да си поставят краткосрочни цели в обучението и да съставят план, чрез който да ги постигнат, спрямо собствените си умения, анализирайки силните си страни и тези, над които трябва да работят по-усилено.

Цена: 650 лв

Продължителност на курса :

4 седмици през летните месеци – юни,юли и август

Посещения: 

Всеки делничен ден по 3 уч.ч (3 x 45 мин.)

Курсът е предвиден за :

Деца, които са завършили 5-7-ми клас и придобили необходимите умения.

В съвременния век на технологии и механизация, все по-голяма важност играят комуникационните и презентационни умения. Именно за това, лятната ни програма – Speaking Master, акцентира, чрез комуникация изцяло на английски език, върху ефективната комуникация, дискусиите, вземането на решения, участието в дебати, усъвършенстването на презентационните умения.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Подбират внимателно думите си, за по-ефективна комуникация;

Стигат до най-ефективното решение при конфликтни ситуации;

Използват езика на тялото при презентиране и участване в дискусии;

Разпознават емоциите си, с цел по-лесно убеждаване на събеседниците си;

Бъдат уверени, спокойни и ясни по време на презентиране;

Структурират информацията в презентациите си;

Дават и получават обратна връзка;

Правят самооценка на уменията си, с цел подобрението им;

Работят ефективно в екип;

Мислят критически;

Проявяват инициативност и оригиналност.

Цена: 750 лв.

Продължителност на курса :

4 седмици през летните месеци – юни,юли и август

Посещения: 

Всеки делничен ден по 3 уч.ч (3 x 45 мин.)

Курсът е предвиден за :

Деца, които са завършили 5-7-ми клас и придобили необходимите умения.

В този курс постепенно изграждаме умението за писане на текстове в различен изпитен формат като есе, доклад, ревю, статия и други, което е отлична подготовка за явяване на изпит за сертификат на Cambridge, подготовка за матура, мотивационно писмо за кандидатстване в университет, както и по време на самото следване.

При успешно завършване на курса децата ще могат да:

Writing Master 1

Подобрят лексикалния си запас и да го използват при писането на текст;

Разпознават различните особености на различните формати текстове;

Напишат цялостен параграф на есе, с добре подредени идеи;

Използват разнообразие от познати граматически структури при писането на текст.

Writing Master 2

Анализират и структурират идеите си при писане;

Използват разнообразни граматически структури;

Използват някои стилистични похвати при писането, с цел увлекателност, задържане вниманието на читателя, създаване на драматичен ефект;

Научат и използват разнообразие от синоними, с цел избягване на повторенията;

Използват широк набор от прилагателни, за да могат да представят една по-ясна и жива картина при писането на есе или ревю;

Напишат кратко есе в няколко параграфа с добре оформени и подредени идеи, и с преход към всеки параграф.

Writing Master 3

Анализират и структурират идеите си при писане;

Използват разнообразни сложни граматически структури;

Използват много на брой стилистични похвати, синоними, прилагателни, както и специфични думи и изрази, според тематиката;

Използват разнообрази от свързващи и отправни думи (linkers) между отделните идеи и параграфи;

Напишат дискурсивно есе, подкрепяйки мнението си с аргументи и примери;

Анализират готови писмени работи, с цел самооценка и повишаване качеството на собствените писмени умения.

Цена: 750 лв.