За нас

Global Elite е училище за интензивно обучение по английски език на деца и възрастни. Екипът ни от професионалисти работи по съвременни и иновативни методи на преподаване, които развиват уменията им по английски език по забавен и лесно усвоим начин. Благодарение на увереността, която нашите курсисти придобиват при използването на езика, ние имаме възможност да се фокусираме върху изграждането на всички останали умения, които ще им помагат да осъществяват своите бъдещи академични цели.

Вярваме, че ролята на училището е да създаде среда, в която да се развива индивидуалността на децата, да открият и усъвършенстват своите силни страни и в същото време да умеят да ги прилагат в работата си в екип. Насърчаваме свободата на мислене и изразяване, но и държим изключително много на отговорността, личната дисциплина и постоянните усилия.

Следим прогреса на всеки един курсист през целия период на обучение, за да отпразнуваме и поощрим всеки един успех и да окажем подкрепа, когато е необходимо. За нас е важно да изградим връзка на доверие между деца, преподаватели и родители,за да можем заедно, в екип, да създадем най-благоприятната среда за израстване.

Провеждането на различните допълнителни клубове включени към обучението спомага за изграждането на личностни качества от най-ранна възраст, които помагат за разпознаването на собствените възможности и определянето и постигането на краткосрочни и дългосрочни цели, както в академичен план, така и в живота.

Global Elite е мястото, където най-ефективните методи на обучение, в комбинация с екип от професионалисти с дългогодишен опит и съвременни технологии, създават условията за задълбочено усвояване на английски език и придобиването на качества необходими за бъдещ успех.